Overlijdensgedichten & overlijdensgedichtjes - herdenking 8

Een immense collectie overlijdensgedichten voor wanneer er iemand is overleden in uw directe omgeving, of verder weg van u. Gedachten-gedichten.nl heeft de meest uiteenlopende overlijdens gedichtjes voor U uiteengezet voor het verlies van dierbaren, vanuit het perspectief van ouder, grootouder, kind, kleindkind, neef(je), nicht(je), oom, tante, vriend, vriendin, collega, kennis, ..... Lieve woorden en zinnen vervat in gedichten kunnen soms tot troost zijn voor U of de nabestaanden.

- Ter nagedachtenis aan de mensen die van ons zijn heengegaan | namens de redactie -


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 > »

Een jaar alweer voorbij
het was als gisteren zo nabij
de herinnering aan jou die blijft
toch gaat ons leven door
maar wij vragen nog steeds
Waarom.... Waarvoor?

Wanneer je niet meer vechten kunt
Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen
Wanneer je staat op 't dode punt
Wanneer je vleugels lijken lam geslagen
Wanneer je uitgeschakeld wordt
Wanneer je staan moet langs de kant van 't leven
Wanneer je niets hebt dan tekort
Zodat je ook niets hebt om weg te geven
Wanneer je je zó eenzaam voelt
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken
Wanneer Gods zee je overspoelt
Omdat je bent als een eiland zonder dijken
Wanneer je vuur is uitgeblust
Dan is er slechts van één kant hulp te verwachten
Wie moe is vindt bij Jezus rust
En hem die zwak is geeft Hij nieuwe krachten

Pluk de dag, ook samen met anderen
Het kan zomaar ineens veranderen....
Uithuilen en opnieuw beginnen
Dat was ons motto
Doornen en rozen waren ons deel
Samen waren we één maar toch soms alleen
Jij bent opnieuw begonnen
Wij moeten uithuilen
Maar waar beginnen wij opnieuw?

Het heden straalt als het licht van de maan
heel duidelijk om morgen te vergaan
want dan is morgen heden en heden verleden
en dan zal de toekomst uit een nieuw licht bestaan

Je wandelt naar de maan
naar de zon
naar de sterren

je hand heb ik zachtjes
los moeten laten

met zoveel pijn
laat ik je gaan

De strijd is gestreden
jouw pijn is voorbij
Ik probeerde te helpen
maar stond er zo machteloos bij
Je vechtlust was enorm
je werd alleen zo moe
Onze liefde is voor eeuwig
in mijn hart neem ik je overal mee naartoe

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend
nimmer klagend, altijd stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer
tot op het laatste moment
het wilde niet meer