Disclaimer

(i) De gedichtjes op deze website zijn van de hand van allerlei dichters en dichteressen, waaronder van de (voormalig) eigenaren en betrokken redactieleden. De op de website geplaatste gedichten hebben de toestemming van de betreffende auteurs voor plaatsing op deze website. Op alle gedichten op deze website rusten auteursrechten, óók wanneer bij een gedicht niet expliciet auteursgegevens worden genoemd. De toestemming voor plaatsing van een gedicht van een auteur op deze website is verkregen door inzending van een gedicht naar Gedachten-Gedichten door een auteur met het verzoek om deze te plaatsen op deze website, of op andere wijze (voor zover het niet gaat om eigen gedichten). Een deel van de gedichten op deze website is exclusief door auteurs ter beschikking gesteld aan Gedachten-gedichten ter plaatsing op (juist) deze website.

(ii) Overname, verveelvoudigen en/of openbaar maken van (onderdelen van) deze website of gedichten op deze website door middel van druk, online kopie, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden op het auteursrecht, alsmede van Gedachten-Gedichten, is niet toegestaan en verboden. Het zij expliciet vermeldt, dat het dus niet is toegestaan om ONZE gedichten ((een deel van) de gedichten op deze website) op uw eigen website of andere websites te plaatsen, ter voorkoming van schending van de auteursrechten en de kopierechten. Het voorlezen of gebruiken van een of enkele gedichten van deze website op of voor een gelegenheid binnen uw privédomein is wél toegestaan (hier is de website immers voor bedoeld).

(iii) Gelet op het grote aantal gedichten op deze website kan het voorkomen dat er een gedicht voorkomt met een of meerdere fouten daarin (taal- en spelfouten, verkeerde regelafbreking, etc.). Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de redactie, via de contactpagina.

(iv) Een door een gebruiker/auteur voor plaatsing ingezonden, en door ons daadwerkelijk geplaatst gedicht kan te allen tijde worden voorzien of juist niet meer worden voorzien van auteursinformatie (voorletters/voornaam en achternaam). Zulks bijvoorbeeld in verband met de vindbaarheid bij Google. Neemt u in dit geval contact met ons op via ons algemene e-mailadres.

(v) Links en andere bronnen op de websites zijn telkens opgenomen voor het gemak van de gebruiker, wij kunnen niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze links en andere bronnen.