Overlijdensgedichten & overlijdensgedichtjes - herdenking 10

Een immense collectie overlijdensgedichten voor wanneer er iemand is overleden in uw directe omgeving, of verder weg van u. Gedachten-gedichten.nl heeft de meest uiteenlopende overlijdens gedichtjes voor U uiteengezet voor het verlies van dierbaren, vanuit het perspectief van ouder, grootouder, kind, kleindkind, neef(je), nicht(je), oom, tante, vriend, vriendin, collega, kennis, ..... Lieve woorden en zinnen vervat in gedichten kunnen soms tot troost zijn voor U of de nabestaanden.

- Ter nagedachtenis aan de mensen die van ons zijn heengegaan | namens de redactie -


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 > »

Ik zie de bomen vol bloesempracht
de schapen grazend in de wei
Ik voel de zon in al zijn kracht
en ik weet: dit gaat nooit voorbij

Daar, tussen de bomen van mijn bloesemlaan
word ik geroepen, ik moet nu gaan
Met de vogels vlieg ik mee tot achter de horizon
terug, terug naar waar het allemaal begon

Haar werk, haar kracht
haar interesse voor het leven
haar moed, zo sterk
ze heeft er alles voor gegeven

Velen deelden in je blijdschap
weinigen deelden in je smart
Lach en scherts gaf je aan allen
aan uitverkorenen slechts je hart

Als je door verdriet wordt neergeslagen
het waarom aan niemand kunt vragen
dan is het fijn dat je zoveel goede mensen ziet
ook al vinden zij de juiste woorden niet

Wij willen je de rust gunnen
al is vol droefheid ons hart
Jouw lijden zien, je niet kunnen helpen
dat was onze grootste smart

-Jeanette Wijnants-Dammer-

Er is een weg die je alleen moet gaan
geen mens kan je op dat pad vergezellen
je diepste angsten kun je niet vertellen
en je moet verder tot God zelf
je stil doet staan

Als je in al je verdriet
zoveel lieve mensen om je heen ziet
die je allemaal willen ontlasten
dan kent het leven veel contrasten
want ondanks het grote verdriet doet dit goed
en geeft het ons weer een beetje moed

Light one candle, take my hand
Move closer to each other
All who want to smile again
In this blessed time of year
With your sorrow and tears
Come together to remember
And to light one candle

The light is for strenght to face
The pain welled up inside
The light reminds us of shattered dreams
Not to be denied
The light is for courage to becon
Others to our side
For every tear we've cried....
We light one candle

We all know the reason
That we value so this flame
It's a commitment to each other
To remember every name
And a promise made
That in our hearts forever they'll remain
Out of love we came
To light one candle