Overlijdensgedichten & overlijdensgedichtjes - herdenking 18

Een immense collectie overlijdensgedichten voor wanneer er iemand is overleden in uw directe omgeving, of verder weg van u. Gedachten-gedichten.nl heeft de meest uiteenlopende overlijdens gedichtjes voor U uiteengezet voor het verlies van dierbaren, vanuit het perspectief van ouder, grootouder, kind, kleindkind, neef(je), nicht(je), oom, tante, vriend, vriendin, collega, kennis, ..... Lieve woorden en zinnen vervat in gedichten kunnen soms tot troost zijn voor U of de nabestaanden.

- Ter nagedachtenis aan de mensen die van ons zijn heengegaan | namens de redactie -


« < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 > »

Toen zijn leven geen toekomst meer had
is hij dapper weggevlogen

- ingezonden door Silvia Hilverts -

Er is zoveel te vragen
Er is zoveel verdriet
Het leed der wereld dragen
Kan ik als mens toch niet

Een lieve moeder, zorgzaam en ook sterk
Stond altijd klaar, verzette bergen werk
Wat blijft is de herinnering
Vol warmte, dankbaarheid, waardering

Wij blijven geloven dat onder miljoenen
De Heer van de Schepping een plan voor ons heeft
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
En dat aan elk leven betekenis geeft

God looked around His garden
and He found an empty place
He then looked down upon this earth
and saw your tired face
He put His arms around you
and lifted you to rest
Gods garden must be beautiful
He always takes the best
He knew that you were suffering
He knew you were in pain
He also knew in Heaven
you would never hurt again
He saw the road was getting rough
and the hill harder to climb
So, He closed your weary eyelids
and whispered "Peace Be Thine"
It broke my heart to lose you
but you didn't go alone
For part of me went with you
the day He called you home
If tears could build a staircase
and memories a lane
I'd walk all the way to heaven
and bring you home again

Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken
Liefde en herinnering
leven altijd voort

Wat ik heb gevreesd, dat is gebeurd
Na dagen van verdriet
De dood heeft jou van mij gescheurd
De dood die niets ontziet
Ik heb gebeden dag en nacht
Vol smart en zielenpijn
Nu is gebeurd wat ik had verwacht
Het mocht niet anders zijn
En nu is alles hier voorbij
Mij blijft slechts de smart
Al leef je niet meer aan m'n zij
Ik draag je altijd in m'n hart

- Willem Jansen -

Om wat was -
oorspronkelijk en bezield
golvend als de zee
hartgrondig als een boom
om wat was -
ook al versleet het
lekte het weg
vond het een einde
door tranen heen
blijven spreken van geluk
omdat jij het was -
mens
zo onherroepelijk mooi
mens
zo onvergetelijk in bloei

Eerst werd je ziek
toen was het sterven nog ver
steeds kwam het dichterbij
nu telt de hemel weer een ster
een hele mooie
dat ben jij