Christelijke gedichten & christelijke gedichtjes

De mooiste Christelijke gedichten vind je hier bij Gedachten-gedichten.nl. De Christelijke gedichten gaan over het Christendom, Christenen, God, Jezus, het beleiden van het geloof, het geloof zelf, maar ook over allerlei alledaagse thema's. Je vindt bij ons dus ook christelijke gedichten voor verjaardagen, huwelijk, een huwelijksjubileum trouwen, afscheid, geboortes, voor het overlijden en nog veel meer. Deze rubriek bevat gedichten in verschillende formaten, zowel lange christelijke gedichten als korte christelijke gedichtjes, ontroerend, bemoedigend en inspirerend!


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Je toekomst

Wat de toekomst ook mag geven,
Hoe de levensloop mag zijn,
Laat ons maar op God vertrouwen.
Hij wil onze herder zijn.
Dus hoeven wij maar te volgen,
Volgen in het rechte spoor.
En niet bang te zijn voor de toekomst,
Want de heiland gaat ons voor.
Hij voert ons langs ravijnen,
Houd ons daarbij stevig vast.
En gaan wij door diepe dalen..
Wel, dan draagt Hij ons last.
Dus laat ons maar vol vertrouwen,
Onze levensweg blij gaan,
Omdat wij mogen geloven,
Dat God met ons mee zal gaan.

- summerblondje -

Gods lof in tongentaal

De kerkdeur zwaait open,
vreugde kleurt de stoet.

Onder het klokgelui
van de immense toren
stijgen luchtballonnen
als vurig rode tongen met
handgeschreven vlammen
de hemel tegemoet.

Gedreven door de wind
vertolken vlammentongen
Gods lof door ons bezongen
ademend pinkstergloed.

- Coby Poelman - Duisterwinkel -

God heeft alles gemaakt

God, de Heer heeft alles gemaakt
Ook wij mensen zijn door Hem bedacht
En mogen geloven in Zijn grote macht
Want Gods werken zijn volmaakt.

God schiep de dieren en de bloemen
De zon, maan, wolken en de winden
In dit alles is Gods grootheid te vinden
Het past ons Zijn werken te roemen.

En nog houdt God de wereld in stand
Elk geslacht zal ervaren Zijn goedheid
Want Zijn liefde reikt tot in eeuwigheid
Wij allen mogen leven uit Gods hand.

Laat heel de aarde voor Hem buigen
Dient God met blijdschap en ontzag
Hij schenkt ons het goede, elke dag
Hij wil Zijn liefde aan ons betuigen.

Juicht God toe, met de harp, citer en fluit
Wij zijn van Hem, Hij blijft voor ons zorgen
Nu en altijd, ja tot aan die grote morgen
Wanneer Gods koninkrijk wordt ingeluid

- Fedde Nicolai -

De vraag

Krijgt ieder in zijn leven
een taak toebedacht.
Misschien van boven
in stilte meegegeven.
Begin jaren met obstakels,
om te leren overwinnen.
Zodat je de voor jou
uitgekozen opdracht,
elke dag weer met
hernieuwde moed
kunt beginnen!

- Droomster -

Hoeveel tranen?

Hoeveel tranen moet ik nog huilen,
voor een wereld vol van pijn?
Hoeveel gebeden nog te bidden,
voor hen die verloren zijn?

Hoeveel zorgen moet ik mij nog maken,
om geliefden diep in nood?
Huilend, biddend pleit ik,
redt hen Jezus van de dood!


Geef Mij je zorgen en je noden,
geef ze aan Mij, Ik zorg voor hen.
Laat het maar los, geef het uit handen,
weet dat Ik ieder van hen ken!

Ik zal trekken met Mijn Liefde,
met koorden vol van tederheid.
Ik zal zorgen, Ik zal leiden,
zodat jij je weer verblijd!
Jezus!

- Els Hengstman-van Olst -

Bijbel

Ik heb je gelezen
ik heb je geleerd
maar heb ik je echt verstaan
hebben jouw woorden mij iets gedaan

toch ben jij niet vreemd voor mij
maar soms gaat de boodschap aan me voorbij
begrijp me niet verkeerd
jouw boodschap komt niet altijd bij mij aan

tot het moment dat ik jou echt leerde kennen
dat ging tussen de regels door
ik kreeg je lief en ging aan je wennen
vaak samen op het zelfde spoor

je bent nu geen boek meer voor mij voortaan
sinds ik met jou in gesprek ben gegaan
je werd een iemand en dat maakt me blij
nu lees ik jou en jij leest mij
als ik dicht ben geslagen wil
jij me dragen heel trouw
als jij bent dicht geslagen
dan draag ik jou

- Pastor -

Schepper

Vanuit het niets
vormloos klei zo
sprak jij al met mij
ik mocht er zijn
je handen kneedde mij
het voelde fijn

je wilde niet teveel
van mij pakken
anders zou het
te zwaar worden
ik totaal inzakken

te weinig wist
je uit ervaring
zou ook niet bevallen
er zouden gaten
in mij vallen dan
blijf ik een
mislukt hoopje
toekomstig koopje

zo schiep jij mij
met goddelijk geduld
een bloemen vaas
met pracht omhuld

- Pastor -

Scheppingsdag

Een gouden glans ligt op de morgen,
de vogels zingen een jubelend lied,
juichend begint de dag haar intree,
er ligt nog meer in het verschiet!

Langzaam komt de zon te voorschijn,
haar warme gloed omhelst de dag,
duizenden muzikale stemmen
brengen op Gods gezicht een lach!

En door de toppen ruist een windje,
brengt een zoete bloemengeur,
onbeschrijfelijk is Gods schepping,
met een paradijselijke kleur.

Een gouden glans omhult de Troon,
waar Engelen juichend zingen
en Jezus spreekt Zijn machtig Woord:
"Zie, Ik maak nieuw alle dingen!

- Els Hengstman-van Olst -