Christelijke gedichten & christelijke gedichtjes 2

De mooiste Christelijke gedichten vind je hier bij Gedachten-gedichten.nl. De Christelijke gedichten gaan over het Christendom, Christenen, God, Jezus, het beleiden van het geloof, het geloof zelf, maar ook over allerlei alledaagse thema's. Je vindt bij ons dus ook christelijke gedichten voor verjaardagen, huwelijk, een huwelijksjubileum trouwen, afscheid, geboortes, voor het overlijden en nog veel meer. Deze rubriek bevat gedichten in verschillende formaten, zowel lange christelijke gedichten als korte christelijke gedichtjes, ontroerend, bemoedigend en inspirerend!


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Kinder gedachten

Met kleine vlijtige vingertjes
beeldjes in het stalletje gezet.
Maria, Jozef de os en de ezel
de herders en schaapjes
die gaan naar buiten
rondom de stal.
Bij het uitpakken van
kindeke Jezus in de kribbe
kijkt ze me diep nadenkend aan
Mam is deze de Jezus van de kerk,
''Hem'' vind je ook overal.

- Droomster -

Aan de avond

Aan de avond van deze mooie dag
Wil ik U danken, Heer, voor het goede
Dat U mij vandaag weer hebt gegeven
Blij dat ik U hiervoor danken mag.

Aan de avond van mijn aardse leven
Als ik oud geworden ben, zwak en moe
Mij niet meer goed kan voortbewegen
Wilt U mij Heer, dan bijstand geven?

Eens aan de avond van mijn leven
Als ik misschien niet veel meer weet
De mensen om mij heen niet meer ken
O Heer, wilt U mij dan niet begeven?

En als eens mijn laatste avond is gekomen
En er een einde komt aan mijn bestaan
Wanneer en hoe dit zal zijn, weet U alleen
Heer, geef dan dat ik bij U thuis mag komen.

- Fedde Nicolai -

Ik heb niet durven dromen!

Ik heb niet durven dromen,
hoe U mij hebt geleidt,
als dan de tranen komen,
is dat ik mij zo verblijdt!

Ik zie Uw hand vol Liefde,
Uw bescherming op mijn pad,
terwijl ik U zo griefde,
noemt U mij: "lieve schat!"

'k Wil Uw leiding in mijn leven,
Uw zachte stem verstaan,
mij volledig aan U geven,
zo kan ik verder gaan.

Niets kan mij van U scheiden,
Uw Liefde is zo groot,
in gezondheid en in lijden,
ben ik veilig tot in de dood!

- Els Hengstman-van Olst -

Verjaardagslied

We blazen lucht
in de ballonnen,
we zingen slingers
in โ€™t plafond,
vandaag
mogen we vieren
jouw eerste ademtocht!
God gaf je al die jaren,
Hij zingt
door deze dag
en maakt dat jij ballonnen
voor Hem blazen mag.

- Coby Poelman - Duisterwinkel -

De verloren Hof

Heer, wij zijn nog steeds op zoek,
naar de Verloren Hof,
waar U de mens geschapen tot Uw eer
formeerde uit het stof.

Wij zijn op zoek naar het Volmaakte,
naar Hem die schittert als de zon,
naar die volkomen eenheid
zoals het in Eden eens begon.

Ja, nog steeds zijn wij aan 't zoeken
wat ooit eens is geweest,
wij smachten vurig naar Die Ene,
naar Jezus verlangen wij het meest!

De schoonheid van het Paradijs,
de Tuin van God de Vader
is zichtbaar, tastbaar om ons heen
en komt in Christus nader!

- Els Hengstman-van Olst -

Het vuur van de tongen

in naar de hemel reiken
dacht de mens met de toren
van babel god te bereiken

door verwarring in horen
en spreken kwam men niet
verder dan slechts halverwege

god zag het falen
liet in de pinkster zijn
geest naar de aarde afdalen

maakte met vuur alle tongen
verstaanbaar zo werd zijn liefde
door ieder gehoord en bezongen

- Wil Melker -

Discriminatie

Discriminatie, het moet niet zomaar kunnen
Dat mensen elkaar niet gewoon accepteren
Waardoor velen zich van elkaar af gaan keren
We moeten toch een ieder het goede gunnen?

Discriminatie komt helaas veel voor in ons land
Het draait meestal om religie of nationaliteit
Om geslacht, levensovertuiging of gerichtheid
Maar zijn we niet allemaal aan elkaar verwant?

Waarom dat verschil tussen blank en zwart
God heeft de mens geschapen, ieder naar zijn aard
Ieder mens is voor Hem de moeite meer dan waard
Hij draagt al Zijn schepselen in Zijn hart.

Gelukkig maakt God geen onderscheid
Ook geen verschil tussen arm en rijk
Voor Hem zijn wij aan elkaar gelijk
God houdt van alle mensen, wereldwijd.

- Fedde Nicolai -

Kerk morgen

Een nieuwe taal moeten we spreken
en die ook durven leren
als al die zekerheden gaan verbleken
zullen zwevers weer terugkeren

dus laat die nieuwe kerk maar komen
waar twijfel geloofshouding mag zijn
een plek waar mensen kunnen dromen
er ruimte blijft voor groot en klein

dogmaโ€™s en leerstellingen zullen zwijgen
een notenbalk speelt nieuwe akkoorden
alles is op de menu kaart te krijgen
behalve holle en lege antwoorden

- Pastor -