Christelijke gedichten & christelijke gedichtjes 8

De mooiste Christelijke gedichten vind je hier bij Gedachten-gedichten.nl. De Christelijke gedichten gaan over het Christendom, Christenen, God, Jezus, het beleiden van het geloof, het geloof zelf, maar ook over allerlei alledaagse thema's. Je vindt bij ons dus ook christelijke gedichten voor verjaardagen, huwelijk, een huwelijksjubileum trouwen, afscheid, geboortes, voor het overlijden en nog veel meer. Deze rubriek bevat gedichten in verschillende formaten, zowel lange christelijke gedichten als korte christelijke gedichtjes, ontroerend, bemoedigend en inspirerend!


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Een goede preek

Ik heb zojuist iets moois gelezen,
het raakte heel mijn wezen.
Ik kreeg liggend op mijn rug
verbinding met de Bommelse brug,
legde mijn oor te luister
en hoorde het gefluister
van twee bruggenhoofden
in het schemerduister,
daartussendoor een zuivere sopraan
aan โ€˜t roer hief zij een loflied aan.
Zo hoorde ik midden in de week
een ongehoord goede preek.

- Droomster -

aan het kruis zal ik niet hangen

ik wil lopen op het water
dat veranderde in wijn
zal preken voor de mensen
ze vergeven hoe ze zijn

roep de blinde haal de lamme
zal ze helen naar hun kwaal
kies voor liefde roep je vijand
voor het laatste avondmaal

ik wil God zijn voor u allen
samen delen in de pijn
weet dat hopen en geloven
morgen ook de hemel zijn

aan het kruis ga ik niet hangen
dat is het Godzijn me niet waard
zal wel naar het eeuwige verlangen
zo lang de dood mijn leven spaart

- Wil Melker -

Denksport

Denksport

Ik daag je uit tot een sport in denken
Die geestelijke conditie kan schenken
Ik daag je uit om records te breken
Waarbij je in de komende weken
Keihard voor Jezus gaat leven
Je vermoeide hart aan Hem te geven
Vraag waar het fout ging de afgelopen tijd
Of Hij je helpt in je geestelijke sportiviteit
En je steunt bij het geestelijk denken
Om daarna de lauwerkrans te schenken.

- Gertjan van der Kraan -

De zin van het leven

Soms kan men zich afvragen
Wat is de zin van het leven
Dat door God is gegeven
Als je veel lasten moet dragen.

Wat kan het leven moeilijk zijn
Door ernstige ziekte en tegenslag
Zodat je niet veel meer vermag
Wegens ongemak, verdriet en pijn.

Ondanks alle leed dat er bestaat
Kan men zinvol in het leven staan
En in alle vertrouwen verdergaan
Wanneer men zich op God verlaat.

De zin van het leven geeft de Heer
Hij heeft ons een toekomst bereid
Een volmaakt leven in eeuwigheid
Zorg en leed bestaan dan niet meer.

- Fedde Nicolai -

Als bomen zie ik mensen.

Door blindheid was ik geslagen
en kon totaal niets zien,
ik taste in het duister
of daar een helper was misschien?

Ik verlangde zo naar heling,
verlangde zo naar Licht,
maar donker was mijn weg
mijn pad was zonder zicht.

Mijn donkere ogen huilden,
mijn tranen vloeiden voort,
mijn stem riep om genezing
of daar iemand naar mij hoort?

Toen plotseling in mijn duister
een hand die raakt mij aan,
een stem doorbrak mijn blindheid;
"Ik wil nu naast je gaan".

"Ik wil dat je gaat kijken,
vertel Mij wat je ziet?"
Als bomen zie ik mensen,
maar goed zien kan ik niet!

Opnieuw werden mijn ogen
bedekt met Kracht van Hem
en langzaam kwam er schijnsel
bij de Volmacht van Zijn Stem!

Nu kan ik echt goed kijken
en Licht schijnt om mij heen,
nu zie ik Hem Die heelde;
't is Jezus, ja Hij alleen!

- Els Hengstman-van Olst -

Mea culpa

Door mijn schuld mijn grote schuld
in gedachten woorden en werken
maar er is geen openheid
in het hart van zoveel kerken

noem dan alles op voortaan
waar het fout ging en hoeveel
als je oprecht voor God wil staan
wordt schuld geen ritueel

verootmoediging zo mooi in de liturgie
want God wil steeds vergeven
benoem het dan maar en zie
bevrijd mag je verder leven

- Pastor -

Rust

Onrustig is ons hart
Tot het rust vindt in God
In alle pijn en smart
Hij is bewogen met ons lot.

God wil ons rust geven
Als wij tot Hem gaan
Hij is met ons verweven
En weet van ons bestaan.

Waar is beter rust te vinden
Dan bij God, onze vader
Hij geeft het zijn beminden
Kom dan tot Hem nader.

- Fedde Nicolai -