Christelijke gedichten & christelijke gedichtjes 3

De mooiste Christelijke gedichten vind je hier bij Gedachten-gedichten.nl. De Christelijke gedichten gaan over het Christendom, Christenen, God, Jezus, het beleiden van het geloof, het geloof zelf, maar ook over allerlei alledaagse thema's. Je vindt bij ons dus ook christelijke gedichten voor verjaardagen, huwelijk, een huwelijksjubileum trouwen, afscheid, geboortes, voor het overlijden en nog veel meer. Deze rubriek bevat gedichten in verschillende formaten, zowel lange christelijke gedichten als korte christelijke gedichtjes, ontroerend, bemoedigend en inspirerend!


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Immers zal hij..?!

De dagen vol angst
ze lagen achter mij,
God was bij mij,
Hij streed voor me,
Ik voelde het in mijn hart
De kracht die hij mij gaf
Ik kon het leven weer aan,
Ik kon weer op beide benen staan!
Dankzij Jezus!
Hij zorgt immers voor je?
Ook als je het niet verwacht had,
Hij raakt je in je hart
Echt waar!
hij hield me staande,
Op mijn levensweg
en zei mij.
Ben je blij mijn kind?
Kom bij Jezus,
en je voelt je bemint.!

- summerblondje -

Absent

Ik bid niet meer
om uw Geest
omdat ik weet en
voel als uw kind
dat U het meest
in een zachte wind
aanwezig bent

ik bid wel
vergeef me Heer
de laatste tijd
ben ik absent

- Pastor -

Bestaat God?

Velen geloven niet meer dat God bestaat
Maar geloven wel in een hogere macht
Waarvan dan het goede wordt verwacht
En waar men zich vaak op verlaat.

Bewijzen kunnen we niet dat God bestaat
Maar wel mogen we geloven dat Hij er is
Dat Hij de schepper is van licht en duisternis
Dat Hij boven al het wereldgebeuren staat.

Wie heeft de hemel en aarde gemaakt?
De luchten, de zon, de maan en de sterren?
Wie houdt de wereld in stand en bewaakt?
Is het mensenwerk, die schitterende sterren?

We mogen geloven in Gods grootheid
Hij was en is, en zal eenmaal verschijnen
Dan zal alle kwaad en onrecht verdwijnen
En zullen we getuigen van Zijn heerlijkheid.

- Fedde Nicolai -

Hoezo Hersteld

Zondag morgen zal hij weer vertellen
wat wel en wat niet mag
binnen het ouderlijk gezag
droppelen van almacht
zullen over zijn herstelde
zacht en mild regenen

maar ik preek zondag uit protest
over Jezus met losse handjes
die de kinderen tot zich liet komen
maar dan om te zegenen

- Pastor -

Afgebroken tenten

Nooit denk ik zonder zuchten
aan die langste dag
hoe in de kleine, zo benauwde kamer
wij afscheid van mijn moeder namen
de aardse tent al afgebroken was

nu zoveel jaren later
mijn schoonmoeder zucht,
benauwd in de te grote kamer,
de langste dag weer nadert
richt ik mijn ogen naar de lucht

zie voor me wat er overblijft,
de dorre plekken in het groene gras
onder de afgebroken tenten
die in drie dagen zich naar boven wenden,
de tijd dat Jezus in de groeve lag

Voorbode van de Grote Zomer.

- Coby Poelman - Duisterwinkel -

Haar lievelingslied

Zingen lukt haar niet
maar lichaamstaal
klinkt des te meer
bij β€˜t horen van:
nu zingen wij…

Mijn zingen
lukt niet meer,
terwijl ik naar haar
vreugde-uiting luister
dwars door haar lijden
drink ik mijn tranen in
en hoor van alle zijden
in glorieus getuigenis
welk een Vriend
ons Jezus is.

- Coby Poelman - Duisterwinkel -

Veilig bij God

Onder Gods vleugelen zijn wij veilig
Hij wil ons behoeden voor het kwade
En slaat ons steeds in Zijn liefde gade.

Bij God zijn we veilig en geborgen
Hij heeft het allerbeste met ons voor
En wil ons leiden op het juiste spoor.

Bij God zijn we veilig in Zijn armen
Hij houdt ons vast en blijft ons nabij
Wij zijn niet alleen, want Hij is erbij.

Bij God Zijn wij veilig en vertrouwd
Hij die hemel en aarde heeft gesticht
Houdt altijd het oog op ons gericht.

Bij God zijn we altijd veilig en gerust
Laten we dan maar op Hem vertrouwen
Want die keus zal ons nooit berouwen.

- Fedde Nicolai -

Houd goede moed

Houd goede moed, Mijn zoon,
Ik ken jou moeite en jou zorgen,
vrees niet voor de dag van morgen,
breng jou gebeden maar voor Mijn Troon.

Houd goede moed, Ik ken jou hart,
laat niets jou rust verstoren,
opdat jij Mijn Stem kan horen,
Mijn Troost en Vrede in jou smart.

Houd goede moed, Mijn kind,
alleen in vast vertrouwen
op Mij, kan jij rustig bouwen
zodat jij Vrede vindt!
Jouw Hemelse Vader.

- Els Hengstman-van Olst -