Christelijke gedichten & christelijke gedichtjes 11

De mooiste Christelijke gedichten vind je hier bij Gedachten-gedichten.nl. De Christelijke gedichten gaan over het Christendom, Christenen, God, Jezus, het beleiden van het geloof, het geloof zelf, maar ook over allerlei alledaagse thema's. Je vindt bij ons dus ook christelijke gedichten voor verjaardagen, huwelijk, een huwelijksjubileum trouwen, afscheid, geboortes, voor het overlijden en nog veel meer. Deze rubriek bevat gedichten in verschillende formaten, zowel lange christelijke gedichten als korte christelijke gedichtjes, ontroerend, bemoedigend en inspirerend!


« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

God kent het hart

Naar de kerk ging hij al lang niet meer
Maar geeft dit iets van zijn innerlijk weer?
We zien niet wat bij hem van binnen leeft
Of hij nog iets om het christen- zijn geeft.

En dan opeens, totaal onverwacht
Aan zo’n antwoord had ik nooit gedacht.
Ik stuurde hem tijdens een gewoon bericht
Bijgesloten, een door mij gemaakt gedicht.

Zijn antwoord verraste me totaal
Voor mij was het misschien normaal
Maar het antwoord door hem gegeven
Was een antwoord op het leven.

Misschien, zonder dat hij er zelf aan dacht
Dat God het ook van hem verwacht
Om zijn hart aan Hem te geven
En zo weer naar Gods plan te leven.

Daarom is het belangrijk voorzichtig te zijn
Voor je het weet doe je iemand veel pijn
Je weet niet wat er echt van binnen leeft
Hij toch nog om bepaalde waarden geeft.

God verandert nu eenmaal de mensen
Op Zijn tijd en niet naar onze wensen
Omdat Hij echt het hart van binnen kent
Het nodige geeft als Hij Zijn Geest ons zend

- Gertjan van der Kraan -

Leven

Daar waar hemel en hel
zo dikwijls samen gaan
Menig mens is hier
gestruikeld en toch weer
moeizaam opgestaan

Afscheid nemen
in vertwijfeling laten gaan
Gelaten wachten tot we
ooit weer naast elkander staan

Mooie dingen die zijn gegeven
zoals geboorte de tekenen
van 'n "Godsgeschenk"
Door aanvaarding gekomen
tot de mens wie je nu bent

- Droomster -

Eén voor één

Vertrouw niet op je eigen kracht
De satan heeft echt veel meer macht
Om hem echt te blijven weerstaan
Moet je vlak achter Jezus aan gaan
Belijdt je zonden niet algemeen
Maar benoem ze één voor één
Zodat je wordt geconfronteerd ...
Wat je deed was echt verkeerd

- Gertjan van der Kraan -

Kruis

“Ieder huis heeft zijn kruis”
“En ieder hart zijn smart “
Deze woorden zijn van thuis
En draag ze nog in mijn hart.

Want het is waar, wat hier staat
Niemand van ons ontkomt er aan
Op deze aarde, hetzij vroeg of laat
Het betreft een ieders bestaan.

Maar toch mogen wij nu weten
Jezus heeft ons kruis gedragen
Zijn leven voor ons willen wagen
Hij die aan Gods hand is gezeten.

Hij wil onze smart verlichten
God blijft met ons allen begaan
Hij laat nooit een bidder staan
Laten wij ons op Hem richten,

Dan wordt ons kruis niet te zwaar
En onze pijn niet te groot
Hij helpt ons in alle nood
Gods liefde is groot en wonderbaar.

- Fedde Nicolai -

Blijven vertrouwen, ondanks ..

Met je gebreken
Blijven smeken
Steeds ervaren
Na vele jaren
Niet te ontvangen
Het intens verlangen
Gezond te zijn
Zonder die pijn
Ook Paulus vroeg
En hij droeg
Door te vertrouwen
Op God te bouwen
Ondanks zijn pijn
Gezond te willen zijn

- Gertjan van der Kraan-

Heer, wijs mij de weg

Heer, wilt U mij de juiste weg wijzen?
Ik ben verdwaald op mijn levenspad
Omdat ik u steeds maar weer vergat
Bij al mijn gewone dagelijkse reizen.

Heer, ik ben de weg kwijtgeraakt
De weg die ik moet bewandelen
Om naar Uw wil te mogen handelen
Ik heb mijn plicht voor U verzaakt.

Heer, leer mij de juiste weg te vinden
Opdat ik nooit weer af zal dwalen
En opgelucht mag ademhalen
Mij dan opnieuw aan U zal binden.

Heer, ik weet de juiste weg is naar U
Uw grote liefde kan ik niet weerstaan
Laat mij op de goede weg weer gaan
Voor altijd, iedere morgen , ook nu.

- Fedde Nicolai -