Overlijdensgedichten Kind 7

Gedichten ter afscheid van of ter nagedachtenis aan een overleden kind of baby samengevoegd in één aparte rubriek. Deze gedichten kunnen worden gebruikt voor hen wier eigen kind of baby is overleden, maar er zijn ook veel gedichten die kunnen worden gebruikt als een kind of baby van een ander is overleden.

Ter nagedachtenis aan een prachtig(e) kind/baby - door de redactie samengesteld
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > »

Daphne

Hoe werd naar je komst uitgekeken
Wat was iedereen trots...wilde je verwennen
Nu is echter gebleken
Dat we je niet écht hebben mogen leren kennen

Geen 4 maanden heb je ons met je aanwezigheid mogen verblijden
Een hel voor een ieder die zo dichtbij staat
Nu zijn we je afscheid aan het voorbereiden
Geen pil...... geen helende hand heeft gebaat

Geen woord heb je tot ons kunnen richten
Je blik en glimlach alleen waren al voldoende
Om onze zielen te verlichten
In alle droefheid zien we toch hetgeen ons verzoende

De liefde voor al het leven
De liefde het leven te laten
En dan weer heel even
Relativeren..... afzien van resultaten

In onze harten je naam gegrift
Zullen je bestaan nooit ontkennen
Herinneren, je geboorte als gift
Aan jouw afscheid wellicht nooit wennen

Papa en Mama, Opa's en Oma's... ieder die je lief heeft zit hier
En jij... omsloten door onze liefde... ligt daar
Eigenlijk heel eenzaam en alleen... ik krijg het moeilijk op papier
Wij moeten door... maar jij bent al klaar

- Béla -

Some people dream of angels
I held one in my arms

- ingezonden door Désirée van Herten -

Jij was een vlam, onze vlam
als een kaarsje ben je gedoofd
maar branden blijf jij doen
voor altijd en voor eeuwig

- Femke Russchenberg -

Voor Guido

Best wel lang hebben we op je moeten wachten
Uiteindelijk hoefden we niet langer te smachten
Je groeide goed, en leek gezond
Helaas in de 32ste week was het rond
De zwangerschap leek vrolijk
Dit was helaas maar schijn
Je bleek meervoudig gehandicapt te zijn
Al gauw moesten we het rouwproces doorstaan
En dit doet pijn...

Je was net een "grapkaarsje"
Je ging vaak heen , maar kwam ook weer terug
Je had een sterke drang tot leven
We deden veel, om elkaar geven
Vaak hebben we om je moeten lachen
Maar ook getreurd
Nu is het dan toch gebeurd
We zullen altijd van je houden!

- Thea Nijdam -