Geboortegedichten en geboorte gedichtjes, algemeen (13)

In de rubriek Algemene geboortegedichtjes vindt u allerlei geboorte gedichten, en alle gedichten die niet direct in andere rubrieken thuishoren. Zowel lange, korte, als hele specifieke geboortegedichten. Gedichten over de zwangerschapsbuik, negen maanden, de ooievaar, geboortekaartjes, de spanningen die bij zwangerschappen en geboortes horen en veel meer.. Voor elke baby is er wel een prachtig geboortegedichtje te vinden...
Leven is
mensen en dingen omhelzen
en weer loslaten
niets en niemand bezitten
en juichen om elke ster
die uit de hemel valt

Om in harmonie
met je nieuwe wereld te leven
moet je de muziek zelf bedenken
we zullen je helpen
de juiste toon te zetten

uit liefde geboren
en
voor altijd welkom

Wat ben je mooi, wat ben je zacht
precies zoals we hadden gedacht
's werelds mooiste aangezicht
zoals je in onze armen ligt
met je knuistje in je vaders hand
ben je nu in mensenland
nu kunnen we de wereld laten weten
dat je Mandy zult heten

Wij hebben jou blij verwacht
en groot was ons verlangen
jou werkelijk te ontvangen
wij hadden jou ongezien
al zoveel toegedacht

Jouw jonge leven
't is ons toevertrouwd
Wij hopen dat ons hele leven
't geloven in dat wonder
nooit verflauwt

Nog zo pril en toch al zo dierbaar
ben je daar, broos, teer en kwetsbaar
maar ook sterk, vol levensdrift en kracht
jij die de wereld toelacht
sla je vleugels uit, lieve kind
opdat je zult vliegen met de wind
in vreugde, met eigen gaven
je thuis als baken, als veilige haven

Niet te bevatten
een wonder zo groot
zo helemaal mens
los van de moederschoot
houd je maar vast
aan onze liefde

- Marit van Dijk-Boelhouwer -

Zo klein
en toch zo sterk
ga maar stap voor stap
je lieve leven
leven

- Marit van Dijk-Boelhouwer -