Doopgedichten & doopgedichtjes 2

Wordt er een baby of kind gedoopt in uw omgeving? Of wordt uw eigen kindje misschien wel gedoopt, dan kunt u voor deze bijzondere gelegenheid mogelijk ook doop gedichten of een doop gedichtje gebruiken, wat van pas kan komen bij of rondom het dopen van uw/de kleine waar het om gaat.


« < 1 2 3 > »

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder
Jullie allemaal, stuk voor stuk, een wonder
Aan het begin van het leven
dat je door papa en mama is gegeven
Er staat nog zoveel te gebeuren
Ik zal proberen het al een klein beetje voor jullie in te kleuren:

GELUK

Geluk is voor de één een snelle auto
en voor de ander een wandeling op een mooie herfstdag
Het zit in hele grote dingen en in hele kleine
Als je het tegenkomt, koester het dan, spreek het uit, dat mag!

GEZONDHEID

Gezondheid is een heel kostbaar goed
Je hebt het slechts deels zelf in de hand
Het is iets waar je heel zorgvuldig mee omgaan moet

LIEFDE

Liefde heb je vanaf je eerste uur gekregen en gegeven
Liefde is iets overweldigends, iets prachtigs
Het vormt de rode draad van heel je leven

VRIENDSCHAP

Vriendschap is iets dat je geeft en dat je krijgt
en als je zorgvuldig omgaat met diegenen die je lief zijn
is het iets dat altijd bij je blijft

Dit zijn een paar fundamenten van je bestaan
Zo heeft God je leven ook bedoeld
Laat ruzie, bedrog en verdriet zoveel mogelijk aan je voorbij gaan
Mocht het je pad toch kruisen, weet dan dat Hij met je meevoelt

Dat is waarom we hier vandaag zijn
Dat is wat we vandaag vieren
Het is goed zo, het is feest, het is fijn!

Zei de kleine hand tegen de grote hand:
Hé grote hand, ik heb je nodig
Want bij jou ben ik geborgen
Ik voel je wanneer ik wakker word
en jij dan bij me bent
Wanneer ik honger heb en jij me voedt
Wanneer jij helpt als ik een toren bouw
Wanneer ik met jouw hulp de eerste pasjes zet
Wanneer ik bij je kom als ik angstig ben
Kom blijf bij me en houd me vast

En zei de grote hand tegen de kleine:
Hé kleine hand, ik heb je nodig
Want jij hebt me gegrepen
Dat voel ik als ik speel en lach en dol met jou
Als ik kleine wonderbare dingen met jou opnieuw ontdek
Als ik warmte voel en van je hou
Als ik merk hoe ik met jou weer bidden en danken kan
Kom blijf bij me en houd me vast

- met de toestemming van de doopboekjes van de Pauluskerk te Uden; ingezonden door Danielle Koops-van Dam -

Dit hele kleine leven Heer
Dat U hen toevertrouwt
Dat zegt ons alle keren weer
Hoeveel U van ons houdt

Wij geven U ons woord o Heer
Wij hebben het beloofd
God zegent nu dit kindje weer
Door het teken van de doop

De Goede Herder is de Heer
Die zorgt voor al wat leeft
Ons dankbaar hart, is stil en blij
Voor alles wat Hij geeft

Wij bidden U, verhoor ons nu
Houdt Gij Uw woord gestand
En schrijf de naam van dit, Uw kind
In de palmen van Uw hand

Met dit pasgeboren wonder
door de Schepper ons gegeven
waarmee wij biddend voor Zijn altaar staan
wordt door de doop van dit prille, nieuwe, jonge leven
met de Heer een belofte aangegaan

Dit kind, in Gods verbond nu opgenomen
mag weten, door dit teken is er Hoop
want waar zijn pad ook uit mag komen
hij draagt de belofte van de Doop

Bij storm, duisternis of donkere machten
in een koude, wrede wereld heel alleen
mag hij, van U, o Heer, zijn steun verwachten
en schuilen met Uw liefde om zich heen

Heer, wij willen U deemoedig vragen:
wilt u dit kind, dat uit onze liefde is gegroeid
in Uw sterke Vaderarmen dragen
zodat hij in Uw waarheid groeit en bloeit

- Peter J. Visser -

In je moeders schoot geweven
tot een wonder van bestaan
kwam je bij ons in het leven
dankbaar zeggen wij jouw naam
Opnieuw mogen wij beleven
wat wij zien maar niet verstaan
welk een groot geheimenis
jong geboren leven is

Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat
zul je door de wereld trekken
waarin veel kwaad bestaat
Al vanaf je eerste schrede
bidden wij dat met jou gaat
Hij die ons geest en adem geeft
en ook jou geschapen heeft

Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven
mensenmacht schiet toch tekort
Door de doop ben je opgenomen
kind van Mensen, kind van God
in de kring hier om je heen
leven kun je niet alleen

- Marijke Koijck-de Bruijne; ingezonden door Miranda -