Voor mijn lieve kind - gedichten - 2

Een rubriek met allerlei gedichten en gedichtjes voor en over uw lieve kind, over het in verwachting zijn, kiezen van de naam van het kindje, de geboorte, het eerste kerstfeest.. Maar ook de eerste verjaardag, over naar school gaan en velerlei zaken die zijn gemoeid met het opgroeien van een kind. Doe hieronder inspiratie op voor een eigen gedicht over uw opgroeiende kind!

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »

Kijken
Ik heb naar je liggen kijken
wel een uur lang
Je zwaaide met je knuistjes
hebt ze nog niet in bedwang

Ik heb naar je liggen kijken
ja, zeker wel een uur
Je trok gekke bekkies
lachte, fronste en keek zuur

Ik heb naar je liggen kijken
zelden dat ik een uur zo genoot
Je keek met je grote ogen
zó lief, dat ik je in m'n armen sloot

Ik heb naar je liggen kijken
het uur vloog voorbij
Negen maanden gewacht
en nu ben je bij mij!

Rijk Gevoel

Klein handje
gespreid
onder je kin
kijkend
naar mij
met lieve
blauwe ogen
daar woont
de héle
wereld in!
Ik kijk
en voel me
ongelooflijk
rijk!

Opgroeien
Een kind dat opgroeit met genegenheid
leert lief te hebben
Een kind dat opgroeit met bemoediging
leert in zichzelf geloven
Een kind dat opgroeit met waarachtigheid
leert rechtvaardig te zijn
Een kind dat opgroeit met lofspraak
leert onderscheiden
Een kind dat opgroeit met milddadigheid
leert zorgzaam te zijn voor anderen
Een kind dat opgroeit met kennis
leert wijsheid
Een kind dat opgroeit met geduld
leert verdraagzaam te zijn
Een kind dat opgroeit met blijheid
zal liefde en schoonheid vinden

Thuishaven
Ben je ver van huis mijn kindje
en je zoekt in donkere nacht
naar een haven om te rusten
weet dat thuis je bedje wacht
Twee paar handen om te groeten
en twee stemmen die verblijd
om jouw thuiskomst zullen roepen
welkom, welkom, lieve meid
Altijd zijn er open armen
waar je rust en warmte vindt
wat er ook gebeurt in het leven
thuis blijft steeds je haven kind

- A. Roovers -