Sterkte & Bemoediging gedichten en gedichtjes 6

Kent u iemand die een moeilijke tijd doormaakt, bijvoorbeeld na het overlijden van een partner, kind of andere dierbare. Steun hem of haar dan en wens diegene sterkte via een wensgedicht. Tegenslag vraagt soms om wat lieve woorden van anderen, bemoediging of een kaarsje dat wordt aangestoken. Een groot aantal andere situaties, waarbij bijvoorbeeld verdriet of pijn komt kijken is vervat in bemoedigende sterkte en bemoediging gedichten en gedichtjes, welke U hieronder in deze selectie kunt terugvinden.

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > »

Het leven is niet zonder zorgen
Het leven is niet zonder pijn
Maar denk dan aan morgen
Dat die dag wel heel mooi zou kunnen zijn

When you need someone to listen
Know that we'll be there
When you weather the storms of life
Know that we all care

God, als 'k zo eenzaam ben, zo bang
En als ik nergens rusten kan
Dan hoor 'k Uw stem, dan troost Gij mij:
Mijn kind, Ik ben er, heel dichtbij!
Arm kind, zeg al je leed en last
maar uit bij Mij, Ik houd je vast!
Houd maar niets achter, op Mij bouw
je nooit vergeefs: Ik blijf je trouw

- ingezonden door Tineke de Bruin -

Life is not easy
and it will never be
but you must remember
you've got friends
and one of them is me

- ingezonden door Manuela -

Als mensen met je meegaan
op een onbegaanbare weg
Met je struikelen over
de hobbels en kuilen
Neemt dat de blauwe
plekken niet weg
Maar verzacht wel de pijn
van het vallen

Ben je gebroken door smart?
Kom kind, Ik geef je vrede in 't hart
Mijn kind, ben je het spoor bijster?
Kom in Mijn licht, verlaat het duister!
Ben je zo eenzaam, zo alleen?
Maar Ik ben altijd om je heen!
Voert je weg door diepe duisternis?
Zie dan, Wie er dicht naar je is!

- ingezonden door Tineke de Bruin -

Als ik je verdriet kon verzachten
dan deed ik dat
Als ik voor even
je pijn kon wegnemen
dan deed ik dat
Als ik kon zeggen
"hier is een reden voor"
dan deed ik dat
Het leven kan soms een vreemde wending nemen
onverwacht
en onomkeerbaar
Ik wens je alle kracht en moed
om dit te aanvaarden

- Ingrid van Winsen -

Hoe zonniger het werd in jullie leven
Hoe meer er een donkere wolk voor kwam zweven
Het ging jullie allemaal voor de wind
Het enigste wat jullie nog missen is de liefde van een kind
Helaas wil dat zonnetje voor jullie niet zo snel door de wolk heen schijnen
Maar met de liefde voor elkaar en onze vriendschap gaat deze wolk vanzelf weer verdwijnen