Sinterklaasgedicht : 'De goede Sint is weer in 't land'

De goede Sint is weer in 't land
het staat te lezen in de krant
'n poosje nog, dan is hij hier
ik kan niet slapen van plezier

Hij brengt cadeautjes voor me mee
'k wou dat hij 't alle dagen dee
maar vader zegt: O foei wat klein
je mag niet zo begerig zijn

Beoordeel dit gedicht