Liefdes gedichten & vriendschaps gedichtjes 23

Breng iemand op wie u verliefd bent of van wie u houdt uw liefde over via een van onze vele liefdes gedichten. Uw liefde tonen aan hem of haar via een liefdesgedicht is een van de meest speciale manieren om liefde over te brengen. Gedichten over vlinders in de buik, trouw, een hart dat sneller klopt, (gelaten) tranen, gevoelens; de meeste gevoelige liefdesgedichten zijn door ons voor U geselecteerd. Gaat het niet om liefde maar juist om (h)echte vriendschap, dan past een van de vriendschaps gedichten natuurlijk veel meer. Ook uiteenlopende vriendschapsgedichten vindt u hier.
In tijden van vreugde
maar vooral in tijden van nood
is de drang naar liefde en begrip
van een vriend erg groot
Een vriend die je kunt aanspreken
in vol vertrouwen
Zo'n vriend die er altijd voor je is
waar je op kan bouwen
Waar je nieuwe moed zult vinden
en waar de pijn zal worden verzacht
Waar je geen angst zal hebben
en waar geen plaats is voor eenzaamheid
Laat jij voor mij zo'n "Vriend" zijn

- ingezonden door Maria -

Heb ik je al gezegd hoe

Aardig
Bedwelmend
Charmant
Dartelend
Enig
Fijn
Geestig
Heerlijk
Innemend
Joviaal
Kleurrijk
Lief
Mooi
Natuurlijk
Origineel
Passioneel
Relaxend
Speciaal
Teder
Uitdagend
Verbindend
Weelderig
X-treem
Zacht

je bent?

I've seen angels in the sky
I've seen snow falling in july
I've seen things you can imagine or do
but
I still haven't seen anything sweeter than you

- ingezonden door Femke de Souter -

Jouw naam voor
eeuwig gesponnen
in het web
van mijn gemoed
je ogen
voorgoed verweven
met het blauw
van mijn ziel
mijn hart
voor altijd tikkend
in het ritme
van het jouwe

- ingezonden door Anne Toulet -

I count myself
in nothing else
so happy
as in a soul
remembering
my good friends

- ingezonden door Tanja -

Little deeds of kindness
Little words of love
Make from our earth an Eden
Like the Heaven above

- ingezonden door Sanne -