Sterkte / bemoediging gedicht : 'Een zoektocht'

Een zoektocht naar jezelf
Een zoektocht door dit leven
Ben je echt wel de moeite waard?
Heb je iets weg te geven?
Kun je iets betekenen
voor je medemens?
Of heb je daar de kracht niet voor
En lijd je zelf intens?
Een minderwaardigheidsgevoel
Gekrenkt of lamgeslagen?
Ziekte, pijn of ander leed
Je hebt het maar te dragen!
Je vindt jezelf niet goed genoeg
Niet waardig of niet wijs
Dan wordt het tijd om op te staan
Ga op ontdekkingsreis!
Ontdek dat jij jezelf mag zijn
Met fouten en gebreken
Vergelijk je niet met wie dan ook
Je bent uniek gebleken!
Want God heeft jou geschapen
Geschapen naar Zijn beeld
Je kreeg van Hem talenten
En gaven toebedeeld
Heb moed om er iets mee te doen
Deel uit en je zult merken
Hoe waardevol een mens kan zijn
Een ander kan versterken!
Een luisterend oor, een schouderklop
't Zijn kleine zonnestralen
Waaruit Gods grote liefde blijkt
Op mensen neer te dalen!
Hij geeft je kracht om door te gaan
Te werken op deez' aard
Voor Hem ben jij bijzonder
Voor Hem ben jij "goud waard"!

Beoordeel dit gedicht