Overlijdensgedicht : 'Ik ben nooit meer'

Ik ben nooit meer
naar zijn graf gegaan
Is dat een schande? Nee
ik voel het anders

Ik weet zeker
dat ik hem niet vind
op dat kerkhofje daar
in de koude wind

Maar wel voel ik
zijn aanwezigheid
waar we samen waren
in die oude tijd

Dikwijls is het
of hij naast me gaat
of ik hem spreken kan
vragen kan om raad

Ik vind dat hij het
dichtste bij me is
als ik troost behoef
in mijn droefenis

Maar is er een dag eens
mooi en goed geweest
juist dan mis ik hem
mis ik hem het meest

- ingezonden door Jeanne -

Beoordeel dit gedicht