Sinterklaasgedicht : 'St Nikolaas bij een Rijk Kind'

St. Nikolaas bij een Rijk Kind

Sint Niklaas! kom binnen,
'Wat moois brengt gij mee?
Graag had ik een boekje!....'
'Ik schenk u er twee.'
'Het een zal u leeren,'
'Dat Godsvrucht en deugd'
'Meer waard zijn dan schatten,'
'De bron zijn van vreugd.'
'Het tweede toont klaar u,'
'Wat vreugd men geniet,'
'Zoo men van zijn' rijkdom'
'Ook d' armen iets biedt.'

Jan Schenkman (geboren in 1806, overleden in 1863)

uit: St. Nikolaas en zijn knecht (1850)

Beoordeel dit gedicht