Help ons - doe een donatie aan Gedachten-Gedichten.nl

Help ons voorwaarts, en doneer met uw (dichters)hart.

Ten name van: JC Drieman
IBAN: NL29 RABO 0195234537
(onder vermelding van ‘donatie Gedachten-Gedichten.nl’)

Donaties zijn en blijven meer dan welkom om Gedachten-Gedichten.nl te kunnen laten voortbestaan. De bezoekersaantallen van onze website zijn al enige jaren stabiel, maar in de laatste jaren zijn de inkomsten (per 1.000 advertentieweergaven) met meer dan de helft gedaald! Door veranderingen in de markt zal dit vermoedelijk ook niet meer veranderen, en zal deze trend (die al in 2013 is ingezet), zich verder voortzetten. Dit kan ons voortbestaan bedreigen, en om die reden zijn donaties dan ook erg welkom!

Iets wat veel mensen niet weten is dat aan het bestaan en gebruik van deze website kosten zijn verbonden. Hieronder geven wij een korte opsomming van de belangrijkste kosten die wij moeten maken om de website in de lucht te houden.

Kosten voor domeinregistratie

Het hebben / houden van een domeinnaam (zoals Gedachten-gedichten.nl) brengt jaarlijks kosten met zich mee. De jaarlijkse registratiekosten zijn ongeveer 10 euro (exclusief BTW).

Hostingkosten

Dit zijn noodzakelijke kosten die wij jaarlijks maken voor het plaatsen van deze website op een (beveiligde) webserver. 'Hosting' is naast het hebben van een domein noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken. Als u een pagina op deze website bezoekt, dan roept u in feite een pagina aan die op de webserver staat, die vervolgens in uw browserscherm wordt weergegeven. Zonder hosting is een website niet mogelijk. Voor de hosting van deze website betalen we jaarlijks ongeveer 120 euro (exclusief BTW).

Inschakelen van programmeurs voor onderhoud aan de website

Van tijd tot tijd moet de programmatuur (de programmeercodes achter de website) worden geüpdatet, onder andere om veiligheidsredenen, maar ook door het verschijnen van nieuwe browsersoorten en nieuwe versies van bestaande browsersoorten. Zo blijft de website goed en veilig te bezoeken voor iedereen. Af en toe worden ook programmeurs ingeschakeld voor het verhelpen van foutjes, en het verhelpen van kleine issues die gebruikers zo nu en dan tegenkomen bij het gebruiken van Gedachten-Gedichten. Het uurtarief van een goede PHP/SQL programmeur (op consultancy basis) ligt rond de 80/90 euro (exclusief BTW) per uur. De (gemiddelde) jaarlijkse kosten die wij in dit verband maken zijn ongeveer 500-1.000 euro (exclusief BTW).

Hoe kan ik helpen en een bedrag doneren?

Zoals u ziet hebben wij dus heel wat vaste kosten, en dan hebben we het nog niet over de kosten voor eventuele uitbreidingen. Deze kosten willen we ook in de toekomst kunnen dekken, zodat Gedachten-Gedichten zéér lang kan voortbestaan (het liefst natuurlijk voor altijd);-) Met een donatie draagt u hier aan bij!

Een donatie is uiteraard niet verplicht, maar wel erg gewenst als u Gedachten-Gedichten.nl een goed en/of sympathiek initiatief vindt, dat moet of mag voortbestaan.

Help ons voorwaarts, steun Gedachten-gedichten.nl, en doneer met uw (dichters)hart.

Ten name van: JC Drieman
IBAN: NL29 RABO 0195234537
(onder vermelding van ‘donatie Gedachten-Gedichten.nl’)