Abraham & Sarah gedicht : 'Nu je de halve eeuw passeert'

Nu je de halve eeuw passeert
word je door Sarah geëerd
die bij het klimmen van jaren
je steeds meer wijsheid zag vergaren
Zoveel wijsheid dat zij weet
dat hoewel het ouder worden je soms speet
je aandacht toch meer is gericht
op de tijd die vóór je ligt
Ze hoopt dat de periode in 't verschiet
je louter vreugde en voorspoed biedt

Beoordeel dit gedicht